Бета

Регистър

TЪРСИ

Студентски

Район „Студентски” е известен с намиращите се тук висши учебни заведения и студентски общежития. В Националната спортна академия и Университета за национално и световно стопанство са издигнати няколко паметника на български учени и преподаватели и статуи на спортисти. В спадащия към района кв. „Дървеница”, някога село, има военен паметник и паметен знак на лобното място на видния земеделския водач и публицист Димитър Грънчаров (1883-1925).

Паметници към този район