Бета

Обекти

TЪРСИ

2 Обекта

Цар Освободител Александър II, паметник, архитектурно-скулптурен ансамбъл

Паметникът на Цар Освободител Паметникът на Цар Освободител е архитектурно-скулптурен монумент с голяма художествена стойност...

Димитър Петков, паметник, лобно място

Паметникът има формата на три призматични тела от обработен камък, завършващ на върха с врязан орнамент-палмета...

TЪРСИ