Бета

Обекти

TЪРСИ

1 Обект намерен

Фасадна скулптура – Застрахователно дружество „Български феникс”

„Около часовника на кулата са направени със символично значение по застраховките на живот, пожар и транспорт, величествените и художественни бакърени фигури изработени от един знаменит скулптор-художник”...

TЪРСИ