Бета

Обекти

TЪРСИ

3 Обекта

Иван Вазов, паметник, скулптурен

Монументална статуя от бронз върху мраморен постамент. Представена е портретно-реалистично седяща фигура върху камък със затворена книга в ръка и поглед устремен в далечината...

„Братската могила“, архитектурно-скулптурен ансамбъл, Борисова градина

Каменен релеф – мъж, строител и жена, жътварка, Министерски съвет

Сградата е била проектиана от арх. Коста Николов за Министерство на тежката промишленост. Фигурата на мъжа държи чук, а на жената, сърп...

TЪРСИ