Бета

Обекти

TЪРСИ

2 Обекта

Иван Вазов, паметник, скулптурен

Монументална статуя от бронз върху мраморен постамент. Представена е портретно-реалистично седяща фигура върху камък със затворена книга в ръка и поглед устремен в далечината...

„Братската могила“, архитектурно-скулптурен ансамбъл, Борисова градина


TЪРСИ