Бета

Обекти

TЪРСИ

1 Обект намерен

Стоян Неделчев Табаков, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Открита през 1957 г., възстановена през 2013 г. с промяна на мястото й.

TЪРСИ