Бета

Обекти

TЪРСИ

1 Обект намерен

Св. св. Кирил и Методий, паметник, скулптурен

Монументална статуя, двуфигурна, на постамент.

TЪРСИ