Бета

Обекти

TЪРСИ

5 Обекта

Владимир Димитров - Майстора, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на жилищна сграда на странична стена (калкан) към двор над човешки хоризонт. Поставена е през 1982 г...

Цветан Радославов, паметна плоча с орелеф

Паметна плоча с орелеф от бронз. Изградена след сигнал в пресата – „Една паметна плоча” от д-р Николай Сиклунов във в...

Скулптура „За Буквите“, НДК

Декоративна пластична фасадна колона.

Емилиян Станев, бюст-паметник, Борисова градина

Бюст-паметник на Емилиян Станев, парк „Борисова градина“, включен в т. нар. „Алея на бележитите българи”. Изграден след решение на секретариата на ЦК на БКП №254/ 15...

Николай Веляминов, генерал-лейтенант, паметна плоча. Войнишки паметник.

След като преминават Стара планина частите на Западния отряд на генерал Гурко се съсредоточват в с. Яна. На отседналият тук генерал-лейтенант Николай Веляминов (29...

TЪРСИ