Бета

Обекти

TЪРСИ

7 Обекта

Монументална стенопис (сграфито), ОДЗ №75 „Сърчице“, фасада 1

Монументална стенопис (сграфито) на южна фасадна стена. Сюжет „Приказни герои“. Размери 4,50/6 м.

Монументална стенопис (сграфито), ОДЗ №49 „Радост“, фасада 1

Монументална стенопис (сграфито) на фасада на сградата, към двора. Размери 10/8  м.  Фолклорен сюжет.

Монументална стенопис (сграфито), ОДЗ №86 „Асен Босев“

Монументална стенопис (сграфито) на фасада на 86 ОДЗ „Асен Босев“ Абстрактна фигурална композиция със „соларно-флорален“ сюжет...

Иван Копчев, проф., ген-майор, бюст-паметник, ВМА

Иван Димитров, проф., ген-майор, бюст-паметник, ВМА

Константин Стоянов, проф., ген-майор, бюст-паметник

Иван Маринов Иванов, проф., ген-майор, бюст-паметник


TЪРСИ