Бета

Обекти

TЪРСИ

8 Обекта

Дмитрий Лихачов, акад., бюст-паметник

Бюст-паметник със сложна форма. Поставен с решение №404 по т.42, заседание №64 на СОС, проведено на 26.06.2014 г. Открит на 30...

Зетьова чешма, село Мрамор

Снимка от 20.10.2019 г. Чешмата работи.

На загиналите във Втората световна война, заключителна фаза от кв. Обеля. Военен паметник

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Паметник в чест на загиналите за Родината във Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) от кв...

На загиналите във войните за национално обединение от с. Волуяк. Военен паметник

Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913) и Първата световна война (1915-1918) от с...

На загиналите във войните за национално обединение, във Втората световна война, заключителна фаза (и в съпротивителното движение) от с. Мрамор. Военен паметник

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913), Първата световна война (1914-1918) и Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) и на загинал в съпротивителното движение (1941-1944) от с...

На загиналите във Втората световна война, заключителна фаза от кв. „Модерно предградие”. Военен паметник

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Паметник в чест на загиналите за Родината във Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) от кв...

Пано, 140 СОУ „Иван Богоров“

Снимка от 14.10. 2019 г.

Пано, село Мрамор

Пано, апликирано на фасадата на централната обществена сграда (Пощенска станция 1261, читалище...)

За коментари