Бета

Обекти

TЪРСИ

9 Обекта от 40 намерени

от 30 до 39

Сергей Румянцев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда пред входа.

Тарас Шевченко, паметник, скулптурен

Скулптурен паметник (вис. - 4 м.) със сложна форма - човешка фигура, обгърната от пламъци с дървовидна основа. Паметникът е дело на украинския скулптор Игор Гречаник и колектив...

Тодор Александров, паметна плоча с орелеф

Орелеф, апликиран на сградата на „УниКредит Булбанк“ над човешки хоризонт. Бронзовият орелеф има правоъгълна форма...

Филип Аврамов, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на жилищна сграда – къща в преден двор.

Хаджи Васил Николов, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна над входа.

Христо Ботев, бюст-паметник

Бюст-паметник на Христо Ботев. Паметникът е изграден през 1954 г. На висок няколко-стъпален постамент е поставен голям бронзов бюст...

Христо Ботев, паметна плоча с орелеф

Паметна плоча с орелеф, апликирана на фасада на жилищна сграда (на колона). Паметният знак е посветен на патрона на булеварда...

Чешма, типова

Намира се в реновирано и озеленено междублоково пространство, наименувано на картата като „Градината на доброто“.

TЪРСИ