Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 69 намерени

от 30 до 40

Константин Петканов, акад. и Магда Петканова, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда - къща. Константин Николов Петканов (1891-1952) – български писател, академик (1945)...

Лидия Ковачева, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда пред входа над човешки хоризонт.

Лилия Гюлева, проф., паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Любомир Милетич, акад. проф. д-р, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Любомир Нейков, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Любомир Тенев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. С решение № 231 по т. 30, протокол №10 от 17.03.2016 г.

Маргарита Дупаринова и Апостол Карамитев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Марин Георгиев Устагенов, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Милко Бичев, проф., паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Милко Петров Бичев – инженер-архитект, изкуствовед, заслужил деятел на културата...

Мими Балканска, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Черен, полиран гранит. С решение №19, протокол №54 от 12...

TЪРСИ