Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 69 намерени

от 40 до 50

Михайло Парашчук, проф., паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда.

МОНУМЕНТАЛНА СТЕНОПИС (СГРАФИТО) , Столична община

Стенописи в техника сграфито в „нишите” на тухлена ограда от арков тип от преди век – типично местоположение за изпълнение на курсови работи от 80-те години на студенти, каквито са и тези работи...

На загиналите във Втората световна война, заключителна фаза от район „Оборище”. Военен паметник

Паметник в чест на загиналите за Родината във Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) от кварталите на район „Оборище“...

Надя Кехлибарева, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Надя (Надежда) Димитрова Кехлибарева – родена на 22...

Никола Илиев Джаров, паметна плоча. Военен паметник

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Никола М. Иванов, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда.

Никола Милев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на стара двуетажна сграда.

Никола Н. Радев, паметна плоча. Военен паметник

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа над човешки хоризонт.

Никола Николов, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. През февруари 1961 г. Никла Иванов (Колето) изпълнява в Софийската опера една от парадните си роли - на Манрико в "Трубадур"...

Николай Петрини, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда – къща.

TЪРСИ