Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 76 намерени

от 60 до 70

Скулптура, абстрактна, на проф. Васил Геров

Скулптурна фигура - гола жена, Национален дарителски фонд „13 века България”

Скулптурна фигура - птици

Скулптурна фигура „Пеещо момиче”

Статуя разположена в зелената площ към булеварда.

Спасия Джуренова, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Стефан Дичев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда в преден двор. 

Хараламби Ангелов, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна. Поставена около 2016 г.

Хараламби Тачев, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт.

За коментари