Бета

Обекти

TЪРСИ

10 Обекта от 253 намерени

от 80 до 90

Иван Вазов, паметник, скулптурен

Монументална статуя от бронз върху мраморен постамент. Представена е портретно-реалистично седяща фигура върху камък със затворена книга в ръка и поглед устремен в далечината...

Иван Димитров, проф., ген-майор, бюст-паметник, ВМА

Иван Копчев, проф., ген-майор, бюст-паметник, ВМА

Иван Маринов Иванов, проф., ген-майор, бюст-паметник

Иларион Макариополски, паметник

Илия Лазаров Джагаров, Ботев четник, паметник

За коментари