Бета

Обекти

TЪРСИ

1 Обект намерен

Войдан Чернодрински, паметна плоча

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда.

TЪРСИ