Бета

Обекти

TЪРСИ

Никола Динев, Вяра Ковачева, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №799 по т. 49, заседание №26, проведено на 11.12.2008 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Изток” ул. „Самоков“ № 14 вх. А

За коментари