Бета

Обекти

TЪРСИ

Чешма, абстрактна

Детайли за Паметника

Ансамбълът от три призматични тела от камък - чешми и една металопластика е разположен в градинката между бл. 24 и бл.25 на бул. „Цариградско шосе”. Датира от 80-те години на ХХ в. и по всичко изглежда се намира в идейна и творческа връзка със съседно-разположената металопластика (т. нар. „Скулптура, абстрактна”).

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Изток” бул. „Цариградско шосе”

За коментари