Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална мозайка, село Горни Богров

Детайли за Паметника

Стенопис – мозайка на стена на сградата на бившия ресторант под стреха, поради което е добре запазен.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
с. Горни Богров ул. „1-ва“

За коментари