Бета

Обекти

TЪРСИ

Релефи, фасадни, УАСГ

Детайли за Паметника

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
кв. Долен Лозенец

За коментари