Бета

Обекти

TЪРСИ

Владимир Димитров - Майстора, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на жилищна сграда на странична стена (калкан) към двор над човешки хоризонт. Поставена е през 1982 г. по предложение на Коларовски районен съвет за култура. Димитров (Владимир, наричан Майсторът) Роден през 1882 г. в с. Фролош (Дупнишка околия), свършил Рисувалното училище в София. Посетил почти всички европейски галерии и Ню-Йорк. Работил 4 години за американския сенатор д-р Чарлс Крейн и за него нарисувал около 300 работи, повече от които се намират в Америка. Епично чувство, търсене на грандиозното и героичното в бита, във всекидневния живот на селото. Творби: Циганка, Кози, Собствен портрет (и трите в Софийския народен музей), Жътва (в Америка) и мн. др. Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936, Т. 1      Владимир Димитров Петров (Майстора) – (1882-1960) – живописец, народен художник (1952). Член на БКП от 1946 г. Отразява селския бит, радостта от земеделския труд, народни обреди. На фона на златни жита и овошки поставя образи на здрави селяни и селянки. Моделира чрез плоски цветни петна с ярки бои. Творби: „Майка ми” (1919), „Автопортрет” (1923), „Пеещи моми” (1935), „Жътвар” (1936), „Портрет на момиче” (1952). Димитровска награда (1950). Орден „Георги Димитров” (1959). Енциклопедия А-Я, С., БАН, 1974, с. 231

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Георг Вашингтон” № 37

За коментари