Бета

Обекти

TЪРСИ

Цветан Радославов, паметни плочи - интериор

Детайли за Паметника

Паметни плочи – интериор. Изградени след сигнал в пресата – „Една паметна плоча” от д-р Николай Сиклунов във в. „Пулс” бр. 27/6.07.1982 г. Съгласувана със Съюз на музикалните дейци. Цветан Цветков Радославов – роден в гр. Свищов на 21.04.1863 г. умира на 28.10.1931 г. – автор на текста и мелодията на песента „Горда стара планина”. Виден български поет, драматург, музикант, художник и учител. Завършва философия в Лайпциг, учи във Виена и Прага, защитава докторат. Песента е отпечатана за първи път през 1895 г. в част ПЪРВА на учебник по музика от К. Махан. По-късно, след хармонизирането й от Д. Христов е наречена „Мила родино”. От 1964 г. на базата на мелодията на „Горда стара планина” е създаден новият национален химн на НРБ. Радославов участва като доброволец в Сръбско-българската война през 1885 г. Енциклопедия „България”, БАН, С., 1986 г., т. 5, П-Р, с. 662.

Вид:
Паметна плоча - интериор
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Ангел Кънчев” № 3

За коментари