Бета

Обекти

TЪРСИ

Герб на София, каменен релеф, Халите

Детайли за Паметника

Столичният герб е одобрен с указ от 29 април 1900 г. Негов автор е Харалампи Тачев (1875-1944), тогава още студент в Държавното рисувателно училище. Художникът предлага 12 различни проекта. Поводът за спешното създаване на столичен герб, е участието на България в Световното изложение в Париж (Франция), продължило от 14 април до 12 ноември 1900 г. Комитетът на изложението иска столичния знак, за да го постави в тържествената зала. Харалампи Тачев, избира формата на щита, основните символи и тяхното разположение. Образът на ULPIA SERDICA подсказва старото име на града, на църквата Света София, градът дължи настоящото си име, планината Витоша е вековен свидетел и неизменен фон на историята, а статуята на APOLLO MEDICUS - олицетворение на минералните извори в София. Лъвчето в центъра е заимствано от медальон от разкопки във Велико Търново. Зидовата корона увенчава композицията върху щита, символизирайки обръча от планини около софийското поле. През 1911 и 1928 г. Харалампи Тачев добавя девиза и лавровите клонки.

За коментари