Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура - семейство, ОКИ „Красно село”

Детайли за Паметника

Дата на създаване:
Период:
1944 - 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София Ж. К. „Хиподрума” бул. „цар Борис ІІІ”

За коментари