Бета

Обекти

TЪРСИ

Ал. С. Пушкин, барелеф, 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“

Детайли за Паметника

Барелеф – тип емблема с допълнителен надпис, апликиран на фасадата на 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“. Ширина 42 см., височина 82 см., поставен на височина от земята – 80 см. Гимназията „Пушкин“ е най-елитното средно училище в София по време на т. нар. „социалистически период“ до появата на Първа английска гимназия и Гимназията за даровити деца в Горна Баня. Пушкин (Александър Сергеевич), най-великият руски лирически поет, род. в Москва, убит на дуел в Петербург (1799-1837). Неговият прадядо по майка бил негърът Ибрахим, син на абисински княз. Свършил царскоселския лицей (1817), дето почнал да пише първите си стихове, после постъпил в иностранната колегия. В това време написал поемата „Руслан и Людмила”, и добил известност с редица памфлети, сатири, епиграми, и др. стихотворения, едно от които станало причина да бъде пратен  в Екатеринослав. От тук той посетил Кавказ, после се отправил за Крим и пребивавал още в Кишинев и Одеса. През този период на полузаточение (1820-1824) изучил Байрона и под негово влияние написал поемите „Кавказки пленник”, „Бахчисарайски фонтан” и започнал романа си в стихове „Евгений Онегин”. Заради една негова епиграма срещу шефа му, той бил преместен в бащиното си имение, с. Михайловское (бивша Псковска губерния), и тук, отърсен от Байроновото влияние, завършил поемата си „Цигани”, написал „Борис Годунов” и 4 глави от „Евгений Онегин”. След 2 г. той заживял ту в Москва, ту в Петербург, оженил се за Наталия Гончарова (1830) и се настанил окончателно в Петербург. От този период са поемата „Полтава”, драматическите творби „Скъперникът рицар”, „Русалка”, „Моцарт и Салиери”, повеста „Капитанска дъщеря” и пр. Когато бил в пълен разцвет на творчеството си, пуснали се слухове за някакви отношения между жена му и сина на холандския консул в Петербург, Дантес; подбуден от злонамерени люде, оскърбен и убит нравствено, Пушкин се застъпил за семейната си чест, извикал Дантеса на дуел и паднал смъртоносно ранен на 29 януарий 1837 г. Предивременната му смърт била горчиво оплакана от съвременниците му. - Творец на романтичния период в руската литература, Пушкин се явява като продължител на започнатото оше от Ломоносов дело – развитието на руската мисъл и литература. Откровен изразител на руската действителност и живот, той сближил поезията с живота и с право неговата поезия се смята за народна.      Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936.

Вид:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София Средец ул. „Цар Иван Шишман“ № 1

За коментари