Бета

Обекти

TЪРСИ

Национална галерия за чуждестранно изкуство, Държавна печатница („Квадрат 500”), Фридрих Шванберг, арх., Янко Апостолов, арх., паметна плоча, строителен надпис

Детайли за Паметника

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „19-ти Февруари” № 1

За коментари