Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна група „Майките-вдовици”

Детайли за Паметника

Скулптурната група се намира в двора на Експозиция за национално помирение към РИМ – София. Това е сградата на гарнизонното стрелбище. Скулптурата е копие от изкуствен материал. Бронзово копие на творбата се намира в сбирката на Юго Вутен в Хил – Белгия.

Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:

За коментари