Бета

Обекти

TЪРСИ

Евтим Евтимов, Романьола Мирославова, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда от към бул. „Панчо Славейков”.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Дукатска планина“ № 21А

За коментари