Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптора - девойки

Детайли за Паметника

Първата сграда на БНБ е построена в 1895 г. по проект на виенския архитект Херман Майер (1856-1930) (Хайнрих Якоб Майер (Jakob Heinrich Meyer). През 1919 г. сградата е надстроена по проект на арх. Никола Занков (1876-1965). Архитектурата е решена представително, в духа на „необарока”, с един централен ризалит, подчертан с купол, с употреба на пиластри – голям ред, тежка рустика, прозорци с полуколони, сложен главен корниз, прецизно изработени каменни архитектурни детайли и орнаменти. Монументалната скулптора от две изправени фигури обогатява архитектурата. Особен интерес представлява интериорът. По-късно в нея се помещава министерство на външната търговия, а днес Дирекция „Външноикономическа политика“ на МИЕТ. Сградата е паметник на клтурата.

Вид:
Скулптура - фасадна
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.

За коментари