Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптура и релеф – титани, лъвски глави, „УниКредит Булбанк”

Детайли за Паметника

Скулптурни фигури на „титани”, апликирани от двете страни на входа на сградата и декоративни елементи – „лъвски глави” (7 бр.) Титаните с изваяни от Рихад Харди (италиански архитект?). Сградата на Централна кооперативна банка е построена в 1910 г. по проект на арх. Никола Лазаров. По-късно е разширена към ул. „Г. С. Раковски” (1914) и надстроена с още два етажа (1920), при което част от богатата пластична украса е отстранена. Партерният етаж е оформен в рустика. Фасадите са разчленени хоризонтално от профилиран междуетажен корниз, който над втория етаж е обогатен с балюстради. Особено значение имат прозоречните отвори. В партера те са с профилирани рамки от добре обработена рустика с подчертан ключов камък в дъгите. В етажите, там, където маркират представителни помещения, са обединени по три прозореца, а над тях са поставени триъгълни или полукръгли фронтони, носени от пиластри. Архитектурата е решена в „необарок” с ризалити, колонади - голям ред, своеобразни конзоли с лъвски глави, балюстрати, барокови маски и гербове, медальони. Сградата е паметник на културата с категория – „национално значение”.

Вид:
Скулптура - фасадна
Дата на създаване:
Период:
1878-1918 г.
Местоположение:
София ул. „Иван Вазов” № 1

За коментари