Бета

Обекти

TЪРСИ

„В памет на агрономите паднали в борбата против фашизма“, свободностоящ паметен знак

Детайли за Паметника

„В памет на агрономите паднали в борбата против фашизма“, свободностоящ паметен знак - морена.

Период:
1944-1989
Местоположение:
София бул. „Драган Цанков“ № 6

За коментари