Бета

Обекти

TЪРСИ

Херман Хелмер, арх,, Фердинанд Фелнер, арх., паметна плоча, строителен надпис, Народен театър „Иван Вазов”

Детайли за Паметника

Паметна плоча от прозрачен материал апликирана на фасадата на Народен театър „Иван Вазов”, отдясно. Поставена с решение №176 по т. 22, заседание №14, проведено на 5.4.2012 г.

Вид:
Паметна плоча с изображение
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Дякон Игнатий“ № 5

За коментари