Бета

Обекти

TЪРСИ

Чешма „1300 години България, сп. Водоснабдяване”, село Железница

Детайли за Паметника

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.

За коментари