Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптура – Бог Аполон и Богиня на плодородието, Българска народна банка

Детайли за Паметника

Картуш на ризалита от южната фасада на БНБ на нивото на последния етаж. Фигуралната композиция е съставена от алегорични мъжка и женска фигура - богинята на плодородието и бог Аполон, които са се подпрели с една ръка на герба на Царство България (централния щит). Боговете са седнали един срещу друг с изправени торсове и изпънати крака. Между тях има огледална симетрия. Аполон държи свещения жезъл с двете змии. Богинята се държи за рамото като от ръката й се изсипва рогът на изобилието във формата на плодове. Формата на лицата е съобразена с античния идеал, както и торсовете и крайниците. Същевременно телата в известна степен са стилизирани. Прическата на богинята повтаря в ритъм линеарните релефи. Аполон носи шлем с криле. Тази крилата форма се повтаря в главите на змийте. Торсът също е изграден линеарно, като виждаме вълнообразност в гръдния кош. Колената са линеарно конструирани, същото можем да открием във връхните одеяния които се спускат от рамото до равнината на седене. Двете наметки ветрилообразно се разширяват върху основата на корниза. Тази скулптурна композиция и скулптурната украса на Съдебната палата са последните произведения на големия скулптор Кирил Шиваров, загинал по време на работата си през 1938 г. Сградата на БНБ е построена в периода 1934-1939 г.

Вид:
Скулптура - фасадна
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Княз Александър I” № 2

За коментари