Бета

Обекти

TЪРСИ

Джеймс Баучер, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликилана на фасадата на стария хотел „България”.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Дякон Игнатий” № 1

За коментари