Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ПГСЕ

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадна стена на професионална гимназия по строителство и енергетика (сега закрита).

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „арх. Петко Момчилов“ № 4

За коментари