Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги С. Раковски, бюст-паметник, 120 ОУ „Георги С. Раковски”

Детайли за Паметника

Материал – изкуствен камък. Бюстът на Раковски е създаден от Иван Лазаров за Борисовата градина през 1928 г. Харесан от обществеността той е повторен многократно – гр. Котел (1930), до х. „Фонфон” на Витоша (1933), гр. Видин (1938). В свое писмо Лазаров пише „В бюста на Раковски аз предадох оная широта на идеи и дейност, която ние всички чувстваме у тоя великан на Възраждането. Той излъчва онова вътрешно горене и делово проявление, което знаем за Раковски.” Според К. Константинов главата е изсечена „с прости, смели линии.” Източник: Николай Бошев. Иван Лазаров Скулпторът. С., 2007, с. 85/6.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София пл. „папа Йоан Павел ІІ” № 7

За коментари