Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура „Пееща девойка”, СГХ

Детайли за Паметника

Фигурата е поставена на сегашното си място години след като е направена. Част от галерията на открито на СГХ. Снимка №1 - Stefan Bozadzhiev.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София парк „Градска градина"

За коментари