Бета

Обекти

TЪРСИ

Ничо Иванов, проф., д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Любен Каравелов” № 8

За коментари