Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), Руски лицей

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на две фасадни стени на сградата на учебното заведение. Изобразени са Юрий Гагарин, Владимир Илич Ленин и първият стих от детското стихотворение „Пусть всегда будет солнце“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София кв. „Горни Лозенец" бул. „Свети Наум“ № 36

За коментари