Бета

Обекти

TЪРСИ

Джон Атанасов, фигурално-монументална композиция

Детайли за Паметника

Вид:
Паметник фигурално-монументална композиция
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 4

За коментари