Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Списаревски, кап., паметна плоча, лобно място

Детайли за Паметника

Местоположение:
с. Пасарел над селото в м. Стражарски дол

За коментари