Бета

Обекти

TЪРСИ

Яна Язова, паметна плоча с орелеф

Детайли за Паметника

Паметна плоча с орелеф апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №377 по т. 5, заседание №16, проведено на 10.7.2008 г.

Вид:
Паметна плоча паметна плоча с орелеф
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 161 вх. Б

За коментари