Бета

Обекти

TЪРСИ

Андрей Германов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Поставена с решение №798 по т. 48, заседание №26, проведено на 11.12.2008 г. За сметка на Съюза на българските писатели.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Юрий Венелин" № 24

За коментари