Бета

Обекти

TЪРСИ

Андрей Германов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Юрий Венелин" № 24

За коментари