Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Левски, орелеф

Детайли за Паметника

    Бронзов орелеф във формата на окръжност, апликиран на фасадата на Телефонната палата над човешки хоризонт. Под него са апликирани буквите на надписа.Васил Иванов Кунчев – Левски – 06.07.1837 – 06.02.1873 г. Роден в Карлово. Националреволюционер, демократ, ръководител и идеолог на българското национално-революционно движение, създател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Създател на нова революционна тактика, привърженик на народната революция, която да ликвидира османската феодално-бюрократична система и да осъществи истинско демократично развитие на българската държава чрез републиканска форма на управление. Обесен в София.   Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 435-436

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1944 - 1989 г.
Местоположение:
София „Ген. Йосиф В. Гурко" № 4

За коментари