Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Левски, релеф

Детайли за Паметника

    Бронзов релеф във формата на окръжност, апликиран на фасадата на Телефонната палата над човешки хоризонт. Под него са апликирани буквите на надписа. По рано барелефът се е намирал на сградата на Централна поща, на отсрещната страна на улицата. Васил Иванов Кунчев – Левски – 06.07.1837 – 06.02.1873 г. Роден в Карлово. Националреволюционер, демократ, ръководител и идеолог на българското национално-революционно движение, създател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Създател на нова революционна тактика, привърженик на народната революция, която да ликвидира османската феодално-бюрократична система и да осъществи истинско демократично развитие на българската държава чрез републиканска форма на управление. Обесен в София.   Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1944 - 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София „ген. Йосиф В. Гурко" № 4

За коментари