Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Левски, свободностоящ паметен знак

Детайли за Паметника

Свободно-стоящ паметен знак, монтиран на социализиран археологически обект. Васил Иванов Кунчев – Левски – 06.07.1837 – 06.02.1873 г. Роден в Карлово. Националреволюционер, демократ, ръководител и идеолог на българското национално-революционно движение, създател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Създател на нова революционна тактика, привърженик на народната революция, която да ликвидира османската феодално-бюрократична система и да осъществи истинско демократично развитие на българската държава чрез републиканска форма на управление. Обесен в София. Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 435-436  Текст:  Останки от турски казарми ХVI век. В тези подземия са затваряни български комити и въстаници от 1876 г. а от близката Артилерийска казарма тръгва към бесилото и историческото безсмъртие Апостолът на свободата Васил Левски  Remnants of Turkish barracks ХVI c. Bulgarian revolutionaries and rebels were imprisoned in these dungeons in 1876, and the Apostle of Freedom Vassil Levsky left the nearby artillery barracks on his waw to the gallows and his historical immortality. 

Местоположение:
София ул. „Париж”, зад Военния клуб

За коментари