Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Христов, паметна плоча с релеф

Детайли за Паметника

Паметна плоча с релеф, апликирана на фасада на жилищна сграда пред входа.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Васил Левски“ № 93 вх. Б

За коментари