Бета

Обекти

TЪРСИ

Иван Саръилиев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда пред входа в покрито пространство. Поставена с решение №122 по т. 14, заседание №36, проведено на 14.03.2013 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Солунска” № 11

За коментари