Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), СПГЕ „Джон Атанасов”

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на СПГЕ „Джон Атанасов“. Размери – височина 10 м., ширина 5 м. Релефна композиция, състояща се от изображение на изправена женска фигура с вдигнати нагоре ръце, в които държи разтворена книга, която е център на пламтящо слънце. Композиционната схема на автора е образувана чрез геометризация и стилизация на образите. Авторът сполучливо формообразува като използва в широк спектър възможностите на изпъкналия и вдлъбнат релеф, характерни за техниката сграфито, като или изрязва формите, или ги моделира пластично в триизмерен вид. Формата на слънцето е сложна и съставна. Фигурата на жената е издължена и монументално-решена, като в нейната стилизация са изявени характерните особености на човешкото тяло, а формите, чрез които е изградена кореспондират, както с геометричните фигури, така и със стилизираните като пламък лъчи. Монументалното изображение може да се тълкува като символ на науката, изкуството, образованието и просвещението, на ключ към познанието и светлината.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София Ж.к. „Изток“ ул. „Райко Алексиев” № 48

За коментари