Бета

Обекти

TЪРСИ

Цветан Радославов, паметна плоча с орелеф

Детайли за Паметника

Паметна плоча с орелеф от бронз. Изградена след сигнал в пресата – „Една паметна плоча” от д-р Николай Сиклунов във в. „Пулс” бр. 27/6.07.1982 г. Съгласувана със Съюз на музикалните дейци.Във фоайето на сградата са експонирани още две паметни плочи (бронз-отливка) с текст:  Тук живя Цветан Радославов автор на „Горда Стара планина” от 1964 г. химн на НРБ МИЛА РОДИНО, ТИ СИ ЗЕМЕН РАЙ, ТВОЙТА ХУБОСТ, ТВОЙТА ПРЕЛЕСТ АХ, ТЕ НЯМАТ КРАЙ!  Цветан Цветков Радославов – роден в гр. Свищов на 21.04.1863 г. умира на 28.10.1931 г. – автор на текста и мелодията на песента „Горда стара планина”. Виден български поет, драматург, музикант, художник и учител. Завършва философия в Лайпциг, учи във Виена и Прага, защитава докторат. Песента е отпечатана за първи път през 1895 г. в част ПЪРВА на учебник по музика от К. Махан. По-късно, след хармонизирането й от Д. Христов е наречена „Мила родино”. От 1964 г. на базата на мелодията на „Горда стара планина” е създаден новият национален химн на НРБ. Радославов участва като доброволец в Сръбско-българската война през 1885 г.  Енциклопедия „България”, БАН, С., 1986 г., т. 5, П-Р, с. 662.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Ангел Кънчев” № 3

За коментари