Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги С. Раковски, орелеф

Детайли за Паметника

Орелеф, апликиран на сградата на бившия Съюз на популярните банки с хотел „КООП“, на ъгъла на ул. „Г. С. Раковски“ с ул. „Граф Игнатиев”. Бронзовият орелеф има формата на кръг и е апликиран над човешки хоризонт. Подобен се намира на ул. „Г. С. Раковски” на сградата на Военния клуб. Сградата на Съюза на популярните банки е архитектурен паметник от местно значение, деклариран с писмо № на НИПК №1787/21.05.1976, Обявена в ДВ бр.40/1978г. 

Вид:
Период:
1918-1944
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 116

За коментари